Knigge mit Alex Bork

Almanya'nın Hanau şehrinde ikamet eden adab-ı muaşeret kuralları uzmanı Alex Bork için harfleme ve kimlik tasarımı.

Knigge mit Alex Bork Mark

Ön Bilgi

Almanya'daki bir çok görü ve adab-ı muaşeret kuralı, Alman yazar Friedrich Ludwig Knigge'nin 1700lü yıllarda yazdığı "Über den Umgang mit Menschen" (İnsan İlişkileri Üzerine) adlı kitabın etkisiyle ortaya çıkmıştır. Knigge günlük insan ilişkileri hakkında yazan ilk yazarlardan olmasının yanı sıra sosyal ilişkilerinin güçlü olması dolayısıyla da öğretilerini topluma daha rahat aktarabilmiştir. Günümüzde Knigge ismi özellikle Almanya'da görgü ve etiket konularının kendisi haline gelmiş ve İş Kniggesi, Yemek Kniggesi vb. şekillerde kullanılmaya başlanmıştır.

Alex, seminerlerini ve derslerini Ludwig Knigge'nin öğretilerinin zamanla anlam değişikliğine nasıl uğradığını vurgulayarak yapıyor. Bu vurguyu her uzmanın yapmadığını belirten Alex, diğer görgü uzmanlarından kendisini kimlik tasarımıyla ayırmak istediğini belirterek benden yardım istedi.

Çözüm

Logodaki bütün kelimelere kendi tarihi altyapısını el işi özel harflemelerle verdim. Öncelikle marka sembolü olarak düşündüğüm 'k' harfini 1700-1800lü yılların Kara-Harf/Fraktur tarz tipografik yazı karakteristiğiyle tasarladım. Ardından 'Alex Bork' ismini ve 'mit' bağlacını ayrı tarzlardaki fırça/el harflemesiyle oluşturdum. Logo yapısında diğer logo elemanlarına karşı baskın ve her ölçüde okunabilirliğinin yüksek olmasını istediğimiz 'KNIGGE' kelimesini hümanist serifsiz tarzda tasarladım. Aynı zamanda marka dokusu olarak kullanılacak olan ek grafik süsleme elemanını tipografik karışım diye tabir edilebilecek logo yapısına gömerek işi sonlandırdım. Böylece, Knigge tarihiyle ilintili olarak geçmişten günümüze uzanan bir harfleme logosu ve kimliği ortaya çıkmış oldu.

Alex Bork Lettering Sketches
Knigge mit Alex Bork Pattern
KNIGGE Lettering Animation
mit Lettering
KmAB Brochure
KmAB Logo Guidelines
KmAB Envelopes
KmAB Identity
KmAB Logo Detail
KmAB Identity
KmAB Tee
KmAB Bags